QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2263

  • Tổng 6.639.590

Tài liệu về lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo Công văn số 540/UBND-NCVX ngày 29/3/2024 và Công văn số 589/UBND-NCVX ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và đăng tải tài liệu lấy ý kiến cử tri:  

- Thời gian lấy ý kiến cử tri sẽ được tổ chức và hoàn thành trong ngày 14/4/2024 (Chủ Nhật);

- Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương (ĐVHC cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp), đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Nội dung lấy ý kiến cử tri: Phương án sắp xếp cụ thể đối với ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo từng thôn của xã thực hiện sắp xếp bằng hình thức phát Phiếu lấy ý kiến cử tri (theo mẫu đính kèm); UBND cấp xã quyết định việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại xã, thị trấn phù hợp với đặc điểm khu dân cư trên địa bàn.

- Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.

- Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

* Tài liệu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 tỉnh Quảng Bình tại file đính kèm (bấm vào để xem chi tiết)

1. Công văn số 540/UBND-NCVX ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình

2. Công văn số 589/UBND-NCVX ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình

3. Công văn số 408/UBND-NV ngày 05/4/2024 của UBND huyện Quảng Trạch

4. Tóm tắt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2025 của tỉnh Quảng Bình

5. Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri

6. Danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính

Các tin khác