QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 419

  • Tổng 6.703.412

Tài liệu tập huấn theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 05/6/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa:

 https://drive.google.com/drive/folders/1BouBWWIQwX_fi7Fd6xdfDncuif0ZIJW3?usp=sharing

- Hướng dẫn gửi, nhận, xử ký và ký số văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH

 + Phần mềm hỗ trợ ký số:

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w-bv_oKV7ta10Jng2-pgHYC7CfdIBv3s  

 + Tài liệu hướng dẫn:  

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R0mRo15IJAzNU-wUg0nXG6Ocvb8griTZ  

 + Video hướng dẫn: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PeGpeuyLPqzYGQCkUp6bMzpOm-XiPgN0?usp=sharing

 

Các tin khác