QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 792

  • Tổng 6.703.785

Công văn và biểu mẫu Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng năm 2019.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn. UBND huyện đề nghị UBND các xã báo cáo tổng hợp các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn (theo mẫu đính kèm). Báo cáo nêu rõ từng trường hợp vi phạm, biện pháp, kết quả xử lý; trường hợp chưa xử lý phải nêu rõ lý do, thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã.
Báo cáo gửi về UBND huyện Quảng Trạch qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 15/11/2019 (bản mềm gửi qua mail: phongkinhtevahatangquangtrach @gmail.com) để tổng hợp.
Công văn và biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Quảng Trạch, địa chỉ: https://quangtrach.quangbinh.gov.vn
Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về số liệu và thời hạn báo cáo. Các trường hợp vi phạm không được báo cáo để xử lý, Chủ tịch UBND xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đề nghị UBND các xã nghiêm túc thực hiện./.

Xem chi tiết: Công văn và mẫu báo cáo

Các tin khác