QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 595

  • Tổng 2.879.578

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch như sau:

1.Tổng số thí sinh dự tuyển:

Tổng số thí sinh dự tuyển: 03 thí sinh. Trong đó:

- Vị trí Kế toán: 01 thí sinh;

- Vị 01 vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp – Thủ quỹ: 01 thí sinh;

- Vị trí Phụ trách Quản lý dự án, thi công công trình xây dựng: 01 thí sinh

2.Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn sát hạch:

 Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn sát hạch: 03 thí sinh. Trong đó:

- Vị trí Kế toán: 01 thí sinh;

- Vị 01 vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp – Thủ quỹ: 01 thí sinh;

- Vị trí Phụ trách Quản lý dự án, thi công công trình xây dựng: 01 thí sinh

3. Số thí sinh vi phạm quy chế: 0.

4. Kết quả kiểm tra sát hạch: Xem chi tiết tại đây