QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 7396

  • Tổng 6.920.171

Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000. UBND huyện Quảng Trạch thông báo công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000, với các nội dung sau:

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000.

2. Quy mô diện tích, phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

 Tổng diện tích đất lập quy hoạch là 2.817,65ha; bao gồm:

+ Toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Quảng Phương: 2.455,91ha.

+ Diện tích đô thị hóa thuộc xã Quảng Hưng: 361,74ha.

- Ranh giới lập quy hoạch xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Quảng Lưu và xã Quảng Hưng;

+ Phía Nam giáp phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) và các xã Quảng Thanh, Quảng Phong;

 + Phía Đông giáp phường Quảng Long và khu dân cư hiện trạng thuộc thôn Tú Loan 1, Tú Loan 2 của xã Quảng Hưng;

+ Phía Tây giáp các xã Liên Trường, xã Quảng Lưu.

3. Hồ sơ công bố công khai quy hoạch bao gồm:

- Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Thuyết minh và các bản vẽ quy hoạch kèm theo.

4. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Đăng tải Thông báo và công khai quy hoạch trên trang Thông tin điện tử huyện Quảng Trạch. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt quy hoạch, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch và bản vẽ quy hoạch tại Trụ sở Cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Công khai Thông báo, Quyết định phê duyệt quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch trên hệ thống truyền thanh huyện.

- UBND xã Quảng Phương, xã Quảng Hưng: Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt quy hoạch, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch và bản vẽ quy hoạch tại Trụ sở UBND xã; Công khai quy hoạch trên hệ thống phát thanh của xã.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000 được đăng tải thường xuyên, cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của huyện, công bố công khai tại trụ sở UBND huyện, UBND xã Quảng Phương, Quảng Hưng và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

>>> Thông báo 149/TB-UBND

>>> Quyết định 3400/QĐ-UBND

>>> Bản đồ Quy hoạch

Các tin khác