QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 7350

  • Tổng 6.920.125

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Trạch. UBND huyện Quảng Trạch đăng tải công khai để các tổ chức, cá nhân được biết.

Xem tại đây:

- Phụ lục

Các tin khác