QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 7589

  • Tổng 6.920.365

Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với một số nội dung cụ thể như sau:

1.Hồ sơ công bố công khai:

+ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch.

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch.

+ Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch.

2. Hình thức công khai:

Niêm yết tại trụ sở cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch (thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); Đăng tải trên Trên cổng thông tin điện tử của huyện (http://quangtrach.quangbinh.gov.vn) và công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến các xã tại trụ sở UBND các xã theo đúng quy định.

3. Thời gian công bố công khai: Kể từ ngày ban hành Thông báo này đến hết kỳ quy hoạch sử dụng đất.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Đưa tin công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Đăng tải nội dung điều chỉnh quy hoạch sử đất năm 2030 huyện lên Trang thông tin điện tử huyện Quảng Trạch.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND huyện triển khai niêm yết, công khai tại Trụ sở chính quyền huyện; tổ chức thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch theo đúng quy định.

- UBND các xã có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Trạch có liên quan đến xã tại trụ sở UBND các xã.

Các tin khác