QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 7118

  • Tổng 6.919.892

Công bố công khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030
Thực hiện Công văn số 212/VPUBND-KT ngày 15/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện công bố công khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 như sau:..
Xem tiếp
Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường...
Ngày 04/01/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Cụ.....
Xem tiếp
Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023 - 2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XVI năm 2024
Ngày 03/01/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023 - 2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XVI năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:..
Xem tiếp
KH Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2023
..
Xem tiếp
Thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023
..
Xem tiếp