Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 08/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB xây dựng công trình: nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (phần hỗ trợ đời sống đợt 2). UBND huyện Quảng Trạch 03/01/2024 Còn
2 967/QĐ-UBND Kết luân thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Liên Trường và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trong việc thực hiện giao đất và cấp GCN QSD đất với thửa đất 343, tờ bản đồ số 07, bản đồ xã Quảng Liên UBND huyện Quảng Trạch 31/07/2023 Còn
3 184/BC-UBND Giải trình về hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh UBND huyện Quảng Trạch 09/06/2023 Còn
4 30/KL-TTr Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính trường tiểu học và THCS Quảng Trường Thanh tra huyện 18/04/2023 Còn
5 53/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo với ông Nguyễn Ngọc MInh - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, Phạm Đình Dỉu - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú ,ông Võ Thanh Xuân - Nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Phú , Ông Dương Ngọc Lâm - Nguyên PHó chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Nguyễn Phi Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
6 90/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2021 UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
7 89/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 19/01/2023 Còn
8 2388a/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hương, trú tại thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần 2) UBND huyện Quảng Trạch 08/12/2022 Còn
9 1702/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 06/09/2022 Còn
10 5/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025( lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »