QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 4646

  • Tổng 6.842.921

Nữ Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân
Qua gần 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tại huyện Quảng Trạch đã có nhiều gương điển hình trong học tập.....
Xem tiếp