QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 155

  • Tổng 6.831.441

Ban Kinh tế - Xã hội

Font size : A- A A+

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Trưởng ban
Tưởng Xuân Hải
 

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Phó Trưởng ban
Mai Xuân Anh Huyên

Ủy viên
Phạm Văn Hòa

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh
Ủy viên
Lê Thị Lệ Hồng
Ủy viên
Võ Xuân Nghi

 Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy viên
Trần Trung Thành

 

Ủy viên
Phan Xuân Linh