QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 6039

  • Tổng 6.807.600

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Font size : A- A A+

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
1.Trung tâm Phát triển quỹ đất
2.Trung tâm VHTT-TT
3.
BQL Dự án ODA
4.
BQL các Công trình công cộng
5.
BQL Rừng phòng hộ
6.
Trung tâm GD - DN
7.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
8.
Đài TT-TH