QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 7432

  • Tổng 6.885.025

Thường trực HĐND huyện khóa XX

Font size : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Đạt 

 

 

Phó Chủ tịch  
Tưởng Xuân Hải

 

 

 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội  

 Trần Minh Hường 

Trưởng Ban Pháp chế 
Hoàng Trọng Kim

 

 


 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

I. BAN PHÁP CHẾ 

 1. Hoàng Trọng Kim

- Trưởng ban

 2. Phạm Phi Hùng - Phó Trưởng ban

 3. Trần Vũ Phong

- Ủy viên

 4. Lê Mậu Thịnh - Ủy viên
 5. Phạm Văn Thanh - Ủy viên
 6. Nguyễn Thị Tỉnh - Ủy viên
 7. Trương Việt Quảng

- Ủy viên

 

 

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 1. Trần Minh Hường

- Trưởng ban

 2. Mai Xuân Anh Huyên - Phó Trưởng ban

 3. Phan Xuân Linh

- Ủy viên

 4. Dương Tiến Dũng - Ủy viên
 5. Mai Văn Đồng - Ủy viên
 6. Trương Minh Tuấn - Ủy viên
 7. Trần Thị Vân

- Ủy viên