QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 395

  • Tổng 6.890.690

Các đơn vị hành chính huyện Quảng Trạch

Font size : A- A A+

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)

Mật độ dân số (Người/km2)

1.

Xã Quảng Hợp

113,3

5.907

52

2.

Xã Quảng Đông

26,5

5.345

202

3.

Xã Quảng Kim

37,7

3.958

105

4.

Xã Quảng Phú

20

9.569

479

5.

Xã Quảng Châu

41

10.073

245

6.

Xã Quảng Tùng

10,1

7.832

774

7.

Xã Cảnh Dương

1,6

8.804

5.636

8.

Xã Quảng Hưng

21

7.742

368

9.

Xã Quảng Xuân

11,7

10.462

897

10.

Xã Quảng Thanh

3,8

4.304

1.129

11.

Xã Quảng Phương

24

7.888

329

12.

Xã Quảng Lưu

39,3

6.781

172

13.

Xã Quảng Tiến

13,2

4.084

309

14.

Xã Quảng Thạch

46,3

3.769

81

15.

Xã Liên Trường

25,8

6.711

259

16.

Xã Phù Hoá

3,6

3.021

827

17.

Xã Cảnh Hoá

7,7

4.768

616

 

Toàn huyện:

446,6

111.018

248

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2020