QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 4427

  • Tổng 6.805.988

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Font size : A- A A+

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)

Mật độ dân số (Người/km2)

1.

Xã Quảng Hợp

113,3

5.919

52

2.

Xã Quảng Đông

26,5

5.464

206

3.

Xã Quảng Kim

37,7

3.970

105

4.

Xã Quảng Phú

20,0

9.594

480

5.

Xã Quảng Châu

41,0

10.111

247

6.

Xã Quảng Tùng

10,1

7.856

777

7.

Xã Cảnh Dương

1,6

8.831

5.654

8.

Xã Quảng Hưng

21,0

7.795

371

9.

Xã Quảng Xuân

11,7

10.486

900

10.

Xã Quảng Thanh

3,8

4.325

1.135

11.

Xã Quảng Phương

24,0

7.928

331

12.

Xã Quảng Lưu

39,3

6.807

173

13.

Xã Quảng Tiến

13,2

4.115

311

14.

Xã Quảng Thạch

46,3

3.800

82

15.

Xã Liên Trường

25,8

6.729 260

16.

Xã Phù Hoá

3,6

3.034 831

17.

Xã Cảnh Hoá 7,7 4.788 619

18.

       

 

Toàn huyện:

446,6

111.552

250

 

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2014