QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 221

  • Tổng 6.831.507

Ban Pháp chế

Font size : A- A A+

BAN PHÁP CHẾ

 NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đ/c Nguyễn Hữu Hoài

Trưởng ban
Hoàng Trọng Kim
 

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Phó Trưởng ban
Phạm Phi Hùng

Ủy viên
Lê Mậu Thịnh

 
Ủy viên
Trần Vũ Phong
Ủy viên
Trần Đình Thoanh

 Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy viên
Nguyễn Thị Tỉnh

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Trần Quyết Thắng