QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 144

  • Tổng 6.831.430

Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Font size : A- A A+

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Chủ tịch
Phan Văn Thanh

 

 

Phó Chủ tịch 
Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 

Phó Chủ tịch
Trần Quang Trung

 

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Đ/c Trần Ngọc Vinh

 

Chỉ Huy trưởng
Ban CHQS Huyện

Trần Ngọc Vinh

Chánh Văn phòng
HĐND&UBND Huyện

Phạm Minh Cảnh

Trưởng CA Huyện
Nguyễn Hoàng Minh

 

 

 

 

Chánh Thanh tra Huyện
Lê Tiến Sỹ

Trưởng phòng Nội Vụ

Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng phòng NN&PTNT
Trần Văn Định

 

 

 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
Trần Thanh Hải

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
Phạm Thành Huế

 

 

 

 

Đ/c Phan Thanh Sơn

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và XH
Nguyễn Thị Yên

 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng Y Tế
Nguyễn Văn Vũ

 

 

 

 Trưởng phòng Tư pháp
Trưởng phòng Văn hóa Và Thông tin
Trần Thị Vân