QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 7540

  • Tổng 6.920.315

Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Trong 5 năm thực hiện, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhưng Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân huyện Quảng Trạch đã chung sức, nỗ lực phấn đấu xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, cơ bản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

       II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Công tác phát triển sản xuất.

- Về trồng trọt: Đã triển khai thực hiện mô hình lúa sản xuất tại chỗ và nhân rộng trên 500 ha với các giống lúa có chất lượng cao như P6, XT28, PC6, IR 50404, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha (tăng 5 tạ/ha so với sản xuất đại trà); xây dựng nhiều mô hình trình diễn, khảo nghiệm các giống lúa có năng suất, chất lượng cao và triển vọng như: BG1, SV46, SV47, SV181, đồng thời tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang một số đất khác như sen, cá – lúa, lạc, ngô, đậu xanh...

- Về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục duy trì và phát triển và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, thủy sản làm ăn có hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Kinh tế trang trại, tổ hợp tác: Tăng cường mở rộng, phát triển các trang trại sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn huyện có 24 trang trại, trong đó có 17 trang trại sản xuất tổng hợp, 4 trang trại nuôi trồng thủy sản, 2 trang trại lâm nghiệp, 01 trang trại sản xuất cây hàng năm. Các trang trại đều sản xuất có hiệu quả, bình quân thu nhập/năm các trang trại sản xuất tổng hợp khoảng 429 triệu đồng, trang trại nuôi trồng Thủy sản khoảng 482 triệu đồng, trang trại lâm nghiệp khoảng 425 triệu đồng, trang trại sản xuất cây hàng năm khoảng 330 triệu đồng...

- Các địa phương đã tích cực đầu tư sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Trong 5 năm, ngoài vốn tự có, người dân đã mạnh dạn vay trên 839 tỉ đồng từ nguồn Thương mại Ngân hàng nông nghiệp&PTNT huyện và các kênh vốn khác chủ yếu đầu tư kỹ thuật, máy móc cơ giới, các phương tiện phát triển sản xuất nông - lâm - thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và chỉnh trang khu dân cư góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí Chương trình.

2. Kết quả xây dựng Đồ án Quy hoạch và Đề án xây dựng NTM.

Đã có 18/18 xã được UBND huyện phê duyệt: Đồ án quy hoạch, Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và Đề án xây dựng Nông thôn mới; 18/18 xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch; 100% số xã trong toàn huyện đã tổ chức công bố Đồ án Quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới và tích cực triển khai thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới, giải tỏa mặt bằng, xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, các công trình cơ sở hạ tầng khác và các hoạt động của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Kết quả hiến đất, tài sản, các nguồn lực.

* Hiến đất, hiến tài sản: đã có 3.401 hộ tự nguyện hiến đất với diện tích 237.231m2 đất các loại. Giá trị hiến đất quy đổi thành tiền ước tính 48 tỉ 718 triệu đồng. Ngoài hiến đất, đã có 3.106 hộ hiến 214 cổng nhà, 4.784 m tường rào, trên 65.000 cây cối, 83 công trình phụ, ước tính giá trị tài sản quy đổi 7 tỉ 449 triệu đồng; chỉnh trang nhà ở, xây tường rào, công trình phụ, trồng cây xanh...ước tính khoảng 150 tỉ đồng.

* Huy động ngày công, tiền mặt: đã huy động trên 17.650 ngày công quy đổi khoảng 4 tỉ 792 triệu đồng; đóng góp tiền mặt của nhân dân khoảng 20 tỉ 532 triệu đồng; các công ty, doanh nghiệp, dự án hỗ trợ khoảng 14 tỉ 205 triệu đồng; nguồn đóng góp con em đi xa, tổ chức cá nhân khác khoảng 14 tỉ đồng...

4. Tiến độ thực hiện các Tiêu chí chương trình.

* Tiến độ chung thực hiện các tiêu chí Chương trình.

Tổng số tiêu chí các loại đạt 231 tiêu chí, tăng 201 tiêu chí so với năm 2010 (Trước khi bước vào xây dựng NTM), các xã tăng bình quân từ 1,67 tiêu chí/xã năm 2010 lên 12,8 tiêu chí/xã năm 2015. Đặc biệt, có 04 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và hoàn thành xã chuẩn nông thôn mới (Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Phú, Quảng Thanh), đạt tỉ lệ 22,22% tăng 2,22% so với tiến độ chung của Chương trình cả nước.

Trong đó:

- Đạt 19/19 tiêu chí có 4 xã, gồm các xã Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Phú, Quảng Thanh (Quảng Thanh phấn đấu đến hết năm 2015 đạt 19/19 TC).

- Đạt từ 15-17 tiêu chí có 3 xã, gồm Quảng Tùng, Quảng Phương Quảng Lưu;            

- Đạt từ 10-14 tiêu chí: 6 xã, gồm Quảng Liên, Quảng Hưng; Cảnh Hóa, Quảng Thạch, Quảng Châu, Quảng Đông.

Đạt từ 7-9 tiêu chí: gồm 5 xã còn lại; không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.

* Kết quả cụ thể của các nội dung Tiêu chí Chương trình.

- Về nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội:

Tiêu chí Giao thông có 5/18 xã đạt chiếm 27,78%; Tiêu chí Thủy lợi: 9/18 xã đạt, chiếm tỉ lệ 50%; Tiêu chí Điện: 18/18 xã chiếm tỉ lệ 100%; tiêu chí Trường học: 10/18 xã đạt, chiếm 55,56 %; tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: 9/18 xã đạt, chiếm tỉ lệ 50,00 %; tiêu chí Chợ nông thôn: 13/18 xã chiếm tỉ lệ 72,22%; tiêu chí Bưu điện: 15/18 xã chiếm tỉ lệ 83,33 %; tiêu chí Nhà ở dân cư có 16/18 xã đạt chiếm tỉ lệ  88,89 %.

So với năm 2010, Tiêu chí Giao thông tăng 5 xã, Thủy lợi tăng 9 xã, Điện tăng 13 xã, Trường học tăng 9 xã, Cơ sở vật chất văn hóa tăng 9 xã, Chợ nông thôn tăng 11 xã, Bưu điện tăng 9 xã, Nhà ở tăng 16 xã.

- Về nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất:

Tiêu chí thu nhập có 8/18 xã đạt chiếm tỉ lệ 44,44%, Tiêu chí Hộ nghèo 6/18 xã đạt chiếm tỉ lệ 33,33%; Tiêu chí Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên 14/18 xã đạt chiếm tỉ lệ 77,78%; tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất có 11/18 xã đạt chiếm tỉ lệ 61,11%. So với năm 2010, Tiêu chí Thu nhập tăng 8 xã, Tiêu chí Hộ nghèo tăng 6 xã, tiêu chí Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng 14 xã, Hình thức tổ chức sản xuất tăng 6 xã...

- Về nhóm tiêu chí văn hóa- xã hội- môi trường

Tiêu chí giáo dục có 12/18 xã đạt tỉ lệ 66,67%; tiêu chí Y tế: 15/18 xã đạt, chiếm tỉ lệ 83,33%; tiêu chí văn hóa: 9/18 xã đạt chiếm tỉ lệ 50%; tiêu chí Môi trường có 8/18 xã chiếm tỉ lệ 44,44% . So với năm 2010, Tiêu chí Giáo dục tăng 11 xã, Y Tế tăng 10 xã, Văn hóa tăng 4 xã, Tiêu chí Môi trường tăng 8 xã.

- Nhóm tiêu chí về Hệ thống chính trị

17/18 xã đạt tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội chiếm 94,44% và 18/18 xã đạt tiêu chí An ninh trật tự xã hội đạt 100% số xã hoàn thành tiêu chí. So với năm 2010, Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội tăng 17 xã, An ninh trật tự xã hội tăng 18 xã.

5. Kinh phí thực hiện

Trong 5 năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới toàn huyện huy động được nguồn kinh phí khoảng 1.414.695,30 triệu đồng. Trong đó:

Ngân sách trung ương: 152.838,00 triệu đồng

Ngân sách tỉnh: 49.139,00 triệu đồng

Ngân sách huyện: 36.174,50 triệu đồng

Ngân sách xã:             24.381,00 triệu đồng

Vốn lồng ghép:           39.194,00 triệu đồng

Vốn vay ngân hàng: 839.000,00 triệu đồng

Công ty, doanh nghiệp, DA:    14.205,00 triệu đồng

Đóng góp của nhân dân: 245.626,80 triệu đồng                  

Huy động nguồn lực khác: 14.137,00 triệu đồng

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP  GIAI ĐOẠN 2016-2020

Giai đoạn 2016 đến 2020: Phấn đấu 11 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020: 15 xã, đạt tỉ lệ 83,33%. Trong đó, lộ trình thực hiện:

- Năm 2016: 3 xã hoàn thành xã chuẩn nông thôn mới, gồm Quảng Lưu, Quảng Tùng, Quảng Phương.

+ Quảng Lưu: Hoàn thành 4  tiêu chí: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Hộ nghèo

+ Quảng Tùng: Hoàn thành 3 tiêu chí: Giao thông, Trường học, Y tế

+ Quảng Phương: Hoàn thành 3 tiêu chí: Giao thông, Thủy lợi, Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

- Năm 2017: có 2 xã (Quảng Liên, Quảng Hưng)

- Năm 2018: có 2 xã (Cảnh Hóa, Quảng Đông)

- Năm 2019:  có 2 xã (Quảng Thạch, Quảng Châu)

- Năm 2020: có 2 xã  (Quảng Trường,  Phù Hóa)

- Phấn đấu bình quân mỗi năm tăng từ 1,5 - 2 tiêu chí/xã

Nguồn: BC Tổng kết NTM (giai đoạn 2011-2015)

Các tin khác