QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 522

  • Tổng 2.873.997

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện, về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện năm 2022. Với mục đích nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã, cấp huyện; kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện, nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

2. Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn.

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách Bộ phận Một cửa huyện.

- Cá nhân, tổ chức đã và đang được UBND huyện giải quyết hồ sơ TTHC và các cá nhân khác quan tâm.

3. Nội dung:

- Trao đổi, tiếp nhận và trả lời những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác liên quan đến quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND huyện.

- Phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính và quy định hành chính; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện

- Một số nội dung khác có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 buổi vào lúc 08 giờ ngày 17/6/2022 (thứ 6)

- Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Trụ sở Cơ quan Chính quyền huyện

 (Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch)

Các tin khác