QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 37

  • Tổng 2.812.831

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 - Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Quảng Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Quảng Trạch, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

-Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2020

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Quảng Trạch năm 2020 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2020