QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 6967

  • Tổng 6.919.741

21 LUẬT/ BỘ LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+


1. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (Luật số 94/2015/QH13)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 (Tải về)
2. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Luật số 99/2015/QH13)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
3. Bộ luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
4. Bộ luật Tố tụng hình sự (Luậtsố 101/2015/QH13)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
5. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luậtsố 02/2016/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
6. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
7. Luật Quản lý ngoại thương (Luật số 05/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
8. Luật Du lịch (Luật số 09/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
9. Luật Trợ giúp pháp (Luật số 11/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
11. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-01-2018 
(Tải về)
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 17/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 15-01-2018 
(Tải về)
13. Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
14. Luật Đường sắt (Luật số 06/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
15. Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 07/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
16. Luật Thủy lợi (Luật số 08/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
17. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
18. Luật Cảnh vệ (Luật số 13/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
19. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật số 19/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)
21. Luật Quản lý nợ công (Luật số 20/2017/QH14)Có hiệu lực ngày 01-7-2018 
(Tải về)

Phòng Tư pháp

Các tin khác