QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 708

  • Tổng 6.703.701

Hướng dẫn sử dụng phần mềm văn bản quản lý điều hành

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            Kể từ ngày 01/7/2015, tất cả các văn bản do các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu cho UBND huyện ban hành bắt buộc phải thực hiện các quy trình xử lý văn bản trên hệ thống trước khi trình ký duyệt của lãnh đạo UBND huyện.

            Các văn bản khi đã được ký duyệt trên văn bản giấy phải đính kèm văn bản điện tử (file mềm) đã được ký duyệt trên hệ thống và chuyển về Văn thư cơ quan mới được lấy số và ban hành.
            Các văn bản do UBND huyện ban hành có nơi nhận là các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc các văn bản đến được phê chuyển cho các đơn vị tham mưu xử lý sẽ được văn thư gửi qua hệ thống (bằng file PDF hoặc file mềm).
            Hệ thống cài đặt mặc định người nhận văn bản của các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp là thủ trưởng hoặc người phụ trách đơn vị đó. Vì vậy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải cập nhật hệ thống hằng ngày để cập nhật và xử lý.
            Đối với văn bản do các đơn vị tham mưu cho UBND huyện ban hành, khi chuyển thẩm định và ký duyệt phải gửi từ địa chỉ đăng nhập của thủ trưởng hoặc cấp phó của đơn vị trực tiếp tham mưu mới được chấp nhận.
             

Tải tài liệu hướng dẫn tại đây:

* Hướng dẫn đăng nhập:

* Sổ tay Lãnh đạo:

* Sổ tay Chuyên viên:

* Sổ tay Văn thư: