QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 700

  • Tổng 3.311.596

Các cơ quan chuyên môn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

1. Văn phòng HĐND và UBND

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động TB&XH

6. Phòng Tư pháp

7. Thanh tra huyện

8. Phòng Kinh tế và Hạ tấng

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

11. Phòng Y tế

12. Phòng Văn hoá và Thông tin

Các tin khác