QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 312

  • Tổng 2.813.106

Danh bạ điện thoại Lãnh đạo, Văn phòng Huyện ủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  

I.             THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
 
TT
 
Họ tên
 
Chức vụ
 
Số điện thoại
 
Cơ quan
 
Di động
1
Đậu Minh Ngọc
Bí Thư
 
0982 983 737
2
Phan Thanh Dũng
P. Bí thư Thường trực
3517 888
0912 416 491
3
Nguyễn Xuân Đạt
PBT – CT UBND huyện
3512 420
0913 295 179
  
II.           VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 
 
TT
 
Họ tên
 
Chức vụ
 
Số điện thoại
 
Cơ quan
 
Di động
1
Trần Minh Hường
Chánh văn phòng
3511 107
0912 937 579
2
Đặng Xuân Thạnh
PCVP Tổng hợp
3502 468
01294 236 122
3
Nguyễn Thị Bình
PCVP Hành chính
3512 458
0964 565 458
4
Nguyễn Thị Phương
Kế toán
 
0983 273 356
5
Trần Đình Hướng
Lái xe
 
0984911391
6
Trần Khánh Dư
Lái xe
 
0982282457
7
Văn thư
 
3510 417
 
8
Fax
 
3518 088
 

 

III.      CÁC BAN ĐẢNG ỦY HUYỆN
 
 
TT
 
Họ tên
 
Chức vụ
 
Số điện thoại
 
Cơ quan
 
Di động
 
I
 
Ủy ban kiểm tra
1
Hoàng Trọng Kim
Chủ nhiệm
3 517 653
0975 379 545
2
Trần Xuân Đông 
P. Chủ nhiệm
 
0904 919 377
3
Phan Anh Hải
P. Chủ nhiệm
 
0912 779 102
 
II
 
Ban tổ chức
1
Phan Văn Thanh
Trưởng ban
3512 459
0913 384 193
2
Nguyễn Mạnh Hùng
P. Trưởng ban
3511 025
0988 686 019
3
Nguyễn Văn Minh
P. Trưởng ban
3512 445
0914 949 319
 
III
 
Ban Tuyên giáo
1
Nguyễn Đình Tuận
Trưởng ban
3513 840
0912416489
2
 
Lê Ngọc Sơn
P. Trưởng ban
 
0912 709 796
3
Hoàng Ngọc Sâm
P. Trưởng ban
 
0917 705 613
 
IV
 
Ban dân vận
1
Nguyễn Quốc Thịnh
Trưởng ban
3512 936
0914462181
2
Nguyễn Thanh Bình
P. Trưởng ban
3 512 937
0944 902 199
3
Nguyễn Văn Bảy
P. Trưởng ban
 
0912 441 557

 

 

 

Các tin khác