QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 342

  • Tổng 2.813.136

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Tên đơn vị hành chính

Điện thoại

Diện tích (km2)

Dân số (người)

1

Xã Quảng Hợp

(0232) 3216697

117,36

5.389

2

Xã Quảng Đông

(0232) 3595112

26,86

4.054

3

Xã Quảng Kim

(0232) 3596149

37,71

4.021

4

Xã Quảng Phú

(0232) 3596619

18,75

9.102

5

Xã Quảng Châu

(0232) 3596553

41,62

9.080

6

Xã Quảng Tùng

(0232) 3595477

11,45

6.865

7

Xã Cảnh Dương

(0232) 3596003

1,52

7.699

8

Xã Quảng Hưng

(0232) 3596273

20,10

7.441

9

Xã Quảng Xuân

(0232) 3513016

11,66

8.518 

10

Xã Quảng Thanh

(0232) 3517778

3,81

3.967

11

Xã Quảng Phương

(0232) 3514226

24,49

7.876

12

Xã Quảng Lưu

(0232) 3517163

38,97

6.555

13

Xã Quảng Tiến

(0232) 2246423

11,32

3.737

14

Xã Quảng Thạch

(0232) 3514480

46,70

3.798

15

Xã Quảng Trường

(0232) 3515589

7,49

2.986

16

Xã Quảng Liên

(0232) 3512725

18,40

3.816

17

Xã Phù Hoá

(0232) 3515025

3,46

3.704

18

Xã Cảnh Hoá

(0232) 3515094

7,73

4.069