QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2296

  • Tổng 6.639.623

Tài liệu kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình kỳ họp

2. Báo cáo của UBND huyện về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

- Báo cáo

- Đề án

3. Tờ  trình và dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

4. Tờ  trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn năm 2024 (lần 01).

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

7. Tờ  trình và dự thảo Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND huyện thực hiện một số nội dung trong dự toán chi ngân sách năm 2024.

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế