QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 747

  • Tổng 5.997.588

Tài liệu kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

2. Tờ  trình đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

3. Tờ  trình đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phân bổ vốn bổ sung ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023;

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội.