QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1506

  • Tổng 4.729.233

Tài liệu kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

II. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP

1. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới

- Tờ trình (bản Word)

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

2. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Trạch

- Tờ trình (bản Word)

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

3. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công ngânsách tỉnh và vốn đầu tư ngân sách huyện để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn năm 2023.

- Tờ trình (bản Word)

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

4. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quảng Trạch

- Tờ trình (bản Word)

- Dự thảo Nghị quyết

III. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND HUYỆN TRÌNH HĐND HUYỆN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHOÁ XX