QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

219 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 428

  • Tổng 2.813.222

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/6/2022, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐKTSH về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch. 

Theo đó, danh sách gồm 03 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 tại BQL các công trình công cộng huyện Quảng Trạch.

Xem chi tiết: Tại đây