QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 6300

  • Tổng 6.909.525

Thông báo về Hội nghị Tập huấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
UBND huyện Quảng Trạch thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị Tập huấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước như sau:..
Xem tiếp
Giấy mời Hội nghị giao ban quý III/2019
..
Xem tiếp
GM Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
..
Xem tiếp
GM Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
..
Xem tiếp
Giấy mời Hội nghị thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị giao ban quý II, năm 2018, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Chủ.....
Xem tiếp