Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 99/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020 tại xã Liên Trường UBND huyện Quảng Trạch 10/09/2020 Còn
2 100/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2020 UBND huyện Quảng Trạch 10/09/2020 Còn
3 2016/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện GPMB Sân phân phối thuộc dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (phần điều chỉnh bổ sung đối với hộ Trần Thị Xuyên và hộ Phan Thị Ngọc) UBND huyện Quảng Trạch 09/09/2020 Còn
4 2015/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện GPMB Sân phân phối thuộc dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (phần điều chỉnh bổ sung đối với hộ Trần Thị Xuyên và hộ Phan Thị Ngọc) UBND huyện Quảng Trạch 09/09/2020 Còn
5 2014/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện Dự án đầu tư Trạm chiết nạp gas (LPG) của Công ty TNHH Dầu khí Quảng Bình tại Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 09/09/2020 Còn
6 2013/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án đầu tư Trạm chiết nạp gas (LPG) của Công ty TNHH Dầu khí Quảng Bình tại Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 09/09/2020 Còn
7 519/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đàm Duy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Châu UBND huyện Quảng Trạch 20/06/2020 Còn
8 1041/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hường, thường trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tình Quảng Bình (lần đầu) UBND huyện Quảng Trạch 21/05/2020 Còn
9 22/TB-UBND Thông báo kết luận phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 UBND huyện Quảng Trạch 24/02/2020 Còn
10 08/TB-UBND Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 04/02/2020 Còn
11 2750/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thanh Thỏa, thường trú tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (lần đầu) UBND huyện Quảng Trạch 15/11/2019 Còn
12 130/KL-TTr Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch Thanh tra huyện 15/11/2019 Còn
13 1075/UBND-VP Chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện UBND huyện Quảng Trạch 28/10/2019 Còn
14 88/KH-UBND KH Ứng dụng CNTT huyện Quảng Trạch năm 2020 UBND huyện Quảng Trạch 25/10/2019 Còn
15 1063/UBND-VP Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2019 UBND huyện Quảng Trạch 24/10/2019 Còn
16 22/GM-UBND Dự kỳ họp thứ 11, Kỳ họp bất thường HĐND huyện Quảng Trạch 23/10/2019 Còn
17 121a/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Quảng Kim về tình hình thực hiện công tác DDĐT gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2019 UBND huyện Quảng Trạch 14/10/2019 Còn
18 121/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện tại HN giao ban quý III năm 2019 UBND huyện Quảng Trạch 08/10/2019 Còn
19 119/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đạt , Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc để giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB công trình đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con - tại xã Quảng Hợp UBND huyện Quảng Trạch 04/10/2019 Còn
20 115/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019 UBND huyện Quảng Trạch 17/09/2019 Còn
Trang :
1