Bản in     Gởi bài viết  

BAN PHÁP CHẾ

 NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đ/c Nguyễn Hữu Hoài

Trưởng ban
Hoàng Trọng Kim
 

Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Phó Trưởng ban
Phạm Phi Hùng

Ủy viên
Lê Mậu Thịnh

 
Ủy viên
Trần Vũ Phong
Ủy viên
Trần Đình Thoanh

 Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh

Ủy viên
Nguyễn Thị Tỉnh

 

 

 

 

 

 

Ủy viên

Trần Quyết Thắng

 

 

[Trở về]