TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện. 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Quảng Trạch được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, đúng Luật. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các bước bầu cử, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, đảm bảo cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Công tác tuyên truyền đã được các đơn vị, địa phương chú trọng. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Với sự đoàn kết, đồng thuận cao, cử tri trong toàn huyện đã sáng suốt lựa chọn các Đại biểu tiêu biểu bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng cơ cấu, số lượng. Toàn huyện đã có 72.790 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,04%. Kết quả, toàn huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 6 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đã bầu đủ 32 đại biểu, đạt tỷ lệ 100%; trong đó, đại biểu nữ có 11 người, chiếm 34,3%; đại biểu dưới 40 tuổi có 07 người, chiếm 21,9%; đại biểu là người ngoài Đảng 3 người, chiếm 9,4%; đại biểu tái cử 16 người, chiếm 50%. Đối với cấp xã, đã bầu được 404/411 đại biểu, còn thiếu 07 đại biểu, không có đơn vị bầu cử lại. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy trao thưởng cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Đồng chí Phan Văn Thanh, Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã tặng giấy khan cho 28 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

 Thế Lực