Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng, số ca nhiễm còn hằng ngày vẫn ở mức cao tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 

Để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 và thực hiện Thông báo số 935/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 của Lãnh đạo tỉnh, UBND huyện thông báo các Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện tại phòng Tiếp công dân huyện hoãn tổ chức để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã; các tổ chức và công dân biết.

(Nguồn: Thông báo số 81/TB-UBND ngày 08/6/2021)

>>> Xem thông tin chi tiết tại đây: 81/TB-UBND