Lịch công tác tuần của :Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

07/6/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Thăm các điểm thi tuyển sinh lớp 10

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trung: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ 3

Ngày

08/6/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Kiểm tra công tác thi xét tuyển vào lớp 10 (cả ngày)

Chiều

Đ/c Thanh: Họp Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

09/6/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị Liên tịch HĐND huyện

8h30- Đ/c Thủy: Kiểm tra thực địa tại các xã: Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Châu

Đ/c Trung: Làm việc với các ban, ngành và UBND xã Quảng Đông về công tác GPMB đường dây 500KV

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Họp thông qua đồ án quy hoạch

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

10/6/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp thẩm định chủ trường đầu tư các công trình, dự án

Đ/c Trung: Làm việc với Tỉnh đoàn và các đơn vị, địa phương về quản lý, sử dụng đất làng thành niên lập nghiệp xã Quảng Châu

Chiều

Đ/c Thanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Thứ 6

Ngày

11/6/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Họp thống nhất các danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Đ/c Trung: Họp đoàn liên ngành về xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Trung: Dự Hội nghị thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra xã Quảng Châu (tại huyện)

Đ/c Thủy: Làm việc với Sở Công thương về rà soát hồ sơ phân hạng chợ trên địa bàn huyện

Thứ 7

Ngày

12/6/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

13/6/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND