Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

24/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Chỉ đạo hoàn thành công tác bầu cử (cả ngày)

Đ/c Thủy, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thủy, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

25/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Chiều

Đ/c Thanh: Dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn (tại tỉnh)

Đ/c Thủy: Họp về phương án thiết kế dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Sen

Đ/c Trung: Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã

Thứ 4

Ngày

26/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Làm việc với các Sở, ngành giải quyết vướng mắc về GPMB đường dây 500KV (tại xã Quảng Đông)

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã

Thứ 5

Ngày

27/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Trung: Làm việc với Đoàn kiểm tra số 05 về rà soát đơn thư

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Kiểm tra công tác bồi thường GPMB Nhiệt điện Quảng Trạch (theo đoàn của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

28/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (tại tỉnh)

Đ/c Trung: Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Dự họp BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

29/5/2021

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

30/5/2021

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND