Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021 
 

C mLỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

17/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Thủy, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Thủy:  Họp Ban Chỉ đạo bầu cử huyện

Đ/c Trung: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Thứ 3

Ngày

18/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Làm việc với UBND xã Cảnh Hóa và các ngành về mở rộng khuôn viên trường Mầm non Cảnh Hóa

Thứ 4

Ngày

19/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử (cả ngày)

Đ/c Thủy, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Làm việc với UBND xã Quảng Phú và các ngành về quản lý, sử dụng đất (tại xã)

Thứ 5

Ngày

20/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

Đ/c Thủy: Dự họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (tại tỉnh)

Đ/c Trung: Làm việc với Thanh tra huyện về tình hình xử lý đơn thư

Thứ 6

Ngày

21/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Thứ 7

Ngày

22/5/2021

 

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

Đ/c Trung trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

23/5/2021

 

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

Đ/c Trung trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND