Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

10/5/2021

Sáng

Hội ý Lãnh đạo UBND huyện

Chiều

Đ/c Thanh: Đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Cảnh Dương

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

11/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Quảng Lưu

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn

Chiều

Đ/c Thanh: Đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý rác thải trên địa bàn (tại tỉnh)

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

12/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh, Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Làm việc với Sở Giáo dục -  Đào tạo về Xây dựng NTM tại xã Cảnh Hóa

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Tùng và Quảng Hưng

Đ/c Thủy: Làm việc với UBND tỉnh về việc nợ đọng thuế (tại tỉnh)

Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

13/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo công tác Bầu cử (cả ngày)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Đối thoại với nhân dân về việc khai thác mỏ đá của Công ty XNK Hà Nam (tại xã Quảng Đông)

Chiều

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trung: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn

Thứ 6

Ngày

14/5/2021

Sáng

Đ/c Thanh; Đ/c Thủy, Đ/c Trung: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc với tổ công tác triển khai quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại tỉnh)

Đ/c Trung: Làm việc với sở VH-TT về Kế hoạch trùng tu Đền thánh mẫu Liễu Hạnh

Thứ 7

Ngày

15/5/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

16/5/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND