Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch thăm kiểm tra tình hình sản xuất của bà con nông dân 

Để nắm được thuận lợi, khó khăn, hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngày 15 tháng 4 năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, cùng các phòng, ban chuyên môn đã kiểm tra thực tế tình hình sản xuất của bà con nông dân, thăm một số mô hình phát triển kịnh tế tại các địa phương.

Thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những năm qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, giúp các địa phương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai được nhiều mô hình trình diễn, khảo nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp. Để thấy được hiệu quả trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm cơ sở tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách, giúp các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của ông Phan Văn Chiệu, xã Quảng Tiến.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch đã kiểm tra thực tế tình hình sản xuất lúa Đông Xuân tại các địa phương, thăm mô hình trồng rau, quả sạch của ông Nguyễn Đình Thế, xã Quảng Phương; trang trại kinh tế tổng hợp của ông Phan Văn Chiệu, xã Quảng Tiến; mô hình nuôi cá chình của anh Nguyễn Văn Thanh, xã Quảng Đông.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch kiểm tra lúa đông xuân tại xã Quảng Lưu.

Tại đây, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã biểu dương tinh thần các chủ mô hình đã dám nghị, dám làm, mạnh dạn trong phát triển kinh tế. Đồng thời khuyến khích bà con nông dân, phát huy lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các địa phương tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất.
                                                   Thế Lực
                                        Đài TT - TH Quảng Trạch