Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch 
 Chiều ngày 14/4/2021, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch về công tác dân vận năm 2021 trên địa bàn huyện.


Thời gian qua, cấp Ủy các cấp huyện Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận năm 2021, gắn với chủ đề của Ban Dân vận Trung ương về "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Tập trung tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao cấp Ủy các cấp của huyện Quảng Trạch đã có đổi mới trong quá trình thực hiện công tác "dân vận khéo"; công tác dân vận chính quyền đã có chuyển biến tích cực, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều tiến bộ. Để thực hiện tốt công tác dân vận năm 2021, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cấp Ủy các cấp huyện Quảng Trạch xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, dự báo kịp thời, sát đúng với thực tế, tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng các mô hình "dân vận khéo"; dân vận trong phát triển kinh tế, xã hội; trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng; tích cực vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, không để kẻ xấu lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước. Cấp Ủy các cấp phải thực sự vào cuộc trong công tác dân vận theo đúng Quy chế 290 của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, truyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
                                             Thế Lực
                                Đài TT - TH Quảng Trạch