Thông báo công khai quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây kênh Xuân Hưng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500 
  >>> Xem chi tiết tại:

- Thông báo

- Quyết định

- Bản đồ quy hoạch