Thông báo công khai quy hoạch chi tiết khu dân cư Đồng Ràng, thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500 
 >>> Xem chi tiết tại:

- Thông báo

- Quyết định

- Bản đồ quy hoạch