Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

01/3/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện hội ý đầu tuần

Thứ 3

Ngày

02/3/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày)

Đ/c Thủy: Họp BCĐ tổng điều tra kinh tế và BCĐ chống dịch cho gia súc, gia cầm

Chiều

16 giờ - Đ/c Thanh: Họp Ủy ban bầu cử huyện

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025

       15 giờ - Làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường về Dự án xử lý bãi rác xã Quảng Tiến.

Thứ 4

Ngày

03/3/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Họp Ban Chỉ đạo bầu cử

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh,: Họp Ban Chỉ đạo GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và đường dây 500KV (tại tỉnh)

Đ/c Thủy: Họp Ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 9 (tại tỉnh)

Thứ 5

Ngày

04/3/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Tiếp Công dân

Đ/c Thủy dự hội nghị về công tác giao chỉ tiêu thu tiền SD đất (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc với xã Quảng Phương và các ngành (tại huyện)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

05/3/2021

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Thường kỳ tháng 02/2021

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Họp giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Đ/c Thủy: Làm việc với các đơn vị về dự án Hòn la II

Thứ 7

Ngày

06/3/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

07/3/2021

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND