Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/02 đến 28/02/2021 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

22/02/2021

Sáng

08 giờ: Lãnh đạo UBND huyện hội ý đầu tuần

10 giờ: Đ/c Thanh hội ý Thường trực Huyện ủy

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện (tại huyện)

Thứ 3

Ngày

23/02/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Thăm, tặng quà tại Trung tâm trẻ khuyết tật huyện

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: - 14 giờ: Họp thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch SDĐ 2021.  

                                    - 15 giờ: Họp Ủy ban bầu cử huyện

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

24/02/2021

Sáng

Đ/c Thanh:Thăm, kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung của huyện

Đ/c Thủy: Dự hội nghị của UBND tỉnh làm việc với BQL Khu kinh tế về ranh giới dự án cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La

Thứ 5

Ngày

25/02/2021

Sáng

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Tiếp Công dân

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị của BCĐ tỉnh với BCĐ cấp huyện về thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (tại tỉnh)

Thứ 6

Ngày

26/02/2021

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Dự Kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Anh: Dự Lễ Cầu Ngư tại xã Cảnh Dương.

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự họp trực tuyến với Nhà tài trợ Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn (tại tỉnh)

Thứ 7

Ngày

27/02/2021

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

Đ/c Thanh, Thủy dự Lễ giao nhận quân năm 2021 (tại huyện)

Chủ nhật

Ngày

28/02/2021

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND