Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch về việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành trong huyện đã tăng cường đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm tạo niềm tin, phấn khởi và động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid -19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trọng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội xuân 2021. Tổ chức chu đáo cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân năm mới, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, quý đầu năm 2021.
3. Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch cụ thể chăm lo hỗ trợ đối với các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên cao tuổi, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; gia đình bị thiệt hại do thiên tai; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Chủ động rà soát nắm chắc tình hình của nhân dân để có giải pháp kịp thời hỗ trợ, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan đơn vị để tăng cường công tác vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ để người nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có quà tết, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng.
Thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tuyên truyền mạnh mẽ, rộng rãi để nhân dân nắm chắc, hiểu đúng quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, đặc biệt là các trường hợp được sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm chặt các loại đào rừng, mai rừng tự nhiên để trưng bày dịp Tết.
5. Tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Nghiêm cấm các hành vi biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, để phục vụ mục đích cá nhân. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ).
Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội...
6. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân đúng tiến độ, có phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng và gia súc, gia cầm. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, tích trữ đầu cơ tăng giá thu lợi bất chính. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Quảng Trạch đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết Tân Sửu.
Phát động phong trào toàn dân tổng vệ sinh làm đẹp đường làng, ngõ xóm; hướng dẫn, khuyến khích nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan trên các trục đường chính, trung tâm, nơi công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, góp phần tạo khí thế sôi nổi trong đời sống xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Bố trí đội ngũ y, bác sỹ trực 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" , hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2021.
7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong dịp Đại hội XIII của Đảng. Bảo đảm an toàn tuyệt đối công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, các địa bàn trọng điểm; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu. Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu dân cư, trụ sở làm việc, trường học, kho tàng, chợ...
Tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Chủ động đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng Tết để chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, không ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phát sinh và đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân trong dịp Tết. Ngay sau thời gian nghỉ Tết, phải nhanh chóng đưa các cơ quan, đơn vị, địa phương trở lại hoạt động nghiêm túc.
8. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, mừng Đảng, mừng Xuân. Đảm bảo các hoạt động diễn ra thiết thực, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; kịp thời tuyên truyền những hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân nhằm tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua lao động, sản xuất của cán bộ và Nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới.
9. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đồng chí bí thư các đảng ủy, chi ủy (chi bộ) trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này; cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, đi đầu, tuyệt đối không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
10. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các ban Huyện ủy theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.