Thông báo đấu giá QSD đất đối với 78 thửa đất tại KDC Hóc Sao, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch 
 

Xem chi tiết: - Thông báo

                    - Bản đồ