Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XIX 
Sáng ngày 16/12/2020, HĐND huyện khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong TT HĐND huyện chủ trì Kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015 - 2020, toàn huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và tình hình thiên tai, lũ lụt. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn và thách thức, tình hình kinh tế xã hội huyện đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt: 256,64 tỷ đồng, đạt 174,7% dự toán tỉnh giao và 145,1% dự toán HĐND huyện đề ra, tăng 23% so với năm 2019; sản lượng lương thực đạt 40.024 tấn, tăng 2,05% so với năm 2019, đạt 101,44% KH; giải quyết việc làm: 5.015/5.000 lao động, đạt 100,3% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Theo Chương trình, Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện diễn ra trong 1 ngày. Buổi sáng, HĐND huyện sẽ thông qua 9 báo cáo của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, ban, ngành huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thông qua 02 tờ trình Tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Quảng Trạch (nguồn vốn huyện quản lý).
Buổi chiều, HĐND huyện tiến hành thảo luận và thông qua các Nghị quyết.