Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

23/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị công tác cán bộ tại tỉnh

Đ/c Anh: Làm việc với phòng GD-ĐT về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

24/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, huyện

Đ/c Anh: Dự Lễ hiến máu nhân đạo (tại huyện)

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại xã Quảng Phương

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị tại tỉnh

Thứ 4

Ngày

25/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Làm việc với Đoàn kiểm tra PCGD,XMC của tỉnh (tại huyện)

Đ/c Thủy: Làm việc với các đơn vị về giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

26/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Tiếp Công dân

Chiều

Đ/c Thanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ 6

Ngày

27/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở (cả ngày)

Đ/c Thủy: Dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội

Đ/c Anh: Dự lớp tập huấn trực tuyến về truyền thông cơ sở tại huyện (cả ngày)

Chiều

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

28/11/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

29/11/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND