Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Quảng Trạch 
 Xem chi tiết: Tại đây