Học tập, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV 

Ngày 17/11/2020, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổng kết thực hiện 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016, Huyện ủy đã ban hành 04 chương trình hành động gồm Chương trình về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, giai đoạn 2016-2020”; chương trình “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”; chương trình “Giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm” và chương trình về “Dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể đã bám sát mục tiêu tổng quát của các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa phù hợp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Qua 05 năm, Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân đã đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư phát triển. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đã có nhiều chuyển biến. Công tác cán bộ đã có sự đổi mới, đã điều động, bổ nhiệm 126 đồng chí; giới thiệu ứng cử 214 đồng chí; luân chuyển, tăng cường 07 đồng chí; đã kết nạp 1.053 đảng viên, đạt tỉ lệ bình quân 3,66%/năm; Đảng bộ huyện hiện có 43 TCCS Đảng với 6.121 đảng viên.

Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá đạt được kết quả quan trọng, việc đổi mới công tác quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt tiến độ tốt. Chất lượng mũi nhọn ngày càng được duy trì và nâng cao. Năm 2019, lần đầu tiên có dự án của học sinh đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và có học sinh đạt giải Trạng nguyên (giải Nhất) cấp quốc gia; toàn huyện có 40/60 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 14 trường so với năm 2015.

Chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm được các cấp các ngành quan tâm. Nhiều địa phương thực hiện tốt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được học nghề, đào tạo nghề; tiếp cận được nguồn vốn, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trong 5 năm, toàn huyện có 2.926 hộ thoát nghèo. Bình quân hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,67%; hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,21%, hộ cận nghèo còn 6,5%; có 24.626 lao động được giải quyết việc làm, 2.673 lao động được tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác dồn điền đổi thửa về cơ bản đã được hoàn thành ở 12/14 xã; UBND huyện đã phê duyệt phương án 8/12 xã, đã thẩm định xong phương án của 4 xã. Qua việc triển khai thực hiện đã chứng minh được tính đúng đắn, tính hiệu quả của chủ trương trên địa bàn huyện, tạo được sự phấn khởi đối với nhân dân, bà con nông dân có điều kiện thâm canh, đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn.

Đồng chí Vũ Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình về đổi mới toàn diện, đồng bộ về công tác cán bộ; Chương trình về xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch đạt các tiêu chí đô thị loại V; chương trình về phát triển kinh tế dịch vụ và du lịch; chương trình về phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2020 - 2025. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết, các chương trình hành động, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hội đồng nhân dân huyện thể chế hóa các Chương trình hành động bằng nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội đô thị và vùng phụ cận, đưa nội dung này vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện; thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ngành, các cơ quan được phân công chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động đảm bảo chất lượng. Mặt trận và các đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu trong các chương trình. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chương trình hành động đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhân dân để tạo sự đồng thuận cao nhất.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, cấp ủy các cấp cần tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Kịp thời nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tăng cường bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, mỗi một cán bộ, đảng viên không ngừng đoàn kết, phấn đấu, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 04 chương trình hành động của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã khen thưởng 12 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 04 chương trình hành động của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguyễn Thanh Định - Huyện ủy Quảng Trạch